aansprakelijkheid

Uw aansprakelijkheid

 • BA UITBATING
  Als u of één van uw werknemers tijdens het werk schade veroorzaakt aan derden, kunt u rekenen op een polis BA Uitbating. U kunt deze uitbreiden met
  • een dekking BA Toevertrouwd Voorwerp (bv. schade aan een tv die u zou herstellen)
  • een dekking BA Na Levering (schade die veroorzaakt wordt na de levering of na de uitvoering van het werk).
 • BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
  Oefent u een medisch of vrij beroep uit, dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een must. Die dekt schade door fouten tegen de uitoefening van uw beroep als geneesheer, kinesist, boekhouder, advocaat, notaris of architect. Denk aan een medische fout of een boekhouder die vergeet een jaarrekening in te dienen.
 • OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID TEGEN BRAND EN ONTPLOFFING
  Baat u een publiek toegankelijke ruimte uit (een restaurant, café, ... ), dan bent u wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing te onderschrijven.
 • BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID
  Bent u bestuurder of zaakvoerder van een bedrijf, verzeker dan uw bestuurdersaansprakelijkheid en houd uw privévermogen buiten schot bij een aanklacht voor een fout in de uitoefening van uw mandaat.
 • ALLEBOUWPLAATRISICO'S (ABR)
  Bent u aan het bouwen of verbouwen? Dan is een ABR polis zeker geen overbodige luxe.
 • RECHTSBIJSTAND
  Een rechtsbijstandspolis is onmisbaar voor bedrijven, ook al werkt u alleen of hebt u maar enkele werknemers. Conflicten zullen er immers altijd zijn. Bovendien is een minnelijke oplossing soms niet mogelijk.


 • Graag meer informatie? Bel of mail ons voor meer informatie!

  Terug naar overzicht