gezondheid

Uw gezondheid

 • GEWAARBORGD INKOMEN
  Als ondernemer bent u op zichzelf aangewezen. Dat betekent ook dat een deel van uw inkomen wegvalt als u arbeidsongeschikt wordt. Uw kosten lopen dan nochtans gewoon door. Sluit daarom een polis Gewaarborgd inkomen af. Zo geniet u een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en kunt u het tijdelijke inkomensverlies kunt opvangen.
 • KEYMAN
  Bent u de motor, sleutelfiguur binnen uw vennootschap? Wenst u de continuïteit van uw vennootschap te garanderen tijdens uw arbeidsongeschiktheid? Uw sociale verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van uw medewerkers? Één oplossing: een gewaarborgd inkomen voor uw vennootschap of ‘keymanverzekering’.
 • HOSPITALISATIEVERZEKERING
  Houd er rekening mee dat een ziekenhuisopname handenvol geld kost. Een hospitalisatieverzekering vergoedt niet enkel de kosten voor uw verblijf, maar ook kosten van bijvoorbeeld kinesitherapie en geneesmiddelen vóór en na de opname.
 • (ARBEIDS)ONGEVALLEN
  Uw medewerkers moet u verzekeren via een arbeidsongevallenverzekering, maar zelf bent u hiermee niet gedekt . Daarom is een ongevallenverzekering interessant voor u: ze betaalt uw medische kosten na een ongeval in uw beroeps- of privéleven, maar voorziet ook in een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt.
 • OVERLIJDENSVERZEKERING
  Deze beschermt uw nabestaanden tegen financiële problemen als u plots zou overlijden. U kiest zelf welk kapitaal u verzekert. Een overlijdensdekking bij een woonkrediet – de zogenoemde schuldsaldoverzekering – kan u fiscaal voordeel opleveren.

Graag meer informatie? Bel of mail ons voor meer informatie!

Terug naar overzicht