pensioen

Uw pensioen

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige ligt gemiddeld een pak lager dan dat van een werknemer of ambtenaar. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om zelf voor uw pensioen te zorgen. Wij bekijken samen waar u op financieel vlak naartoe wilt en hoe we dat einddoel het best bereiken. Deze oplossingen zijn alvast zeer interessant:

 • VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN (VAPZ)
  u spaart voor een aanvullend pensioen en betaalt minder belastingen én minder sociale lasten. Zo recupereert u meteen tot 60% van uw premie! Kies tussen
  • een gewoon VAPZ:
   de maximumpremie bedraagt 8,17% van het beroepsinkomen waarop u sociale lasten betaalt, met een absoluut maximum van € 3.027,09.
  • een sociaal VAPZ:
   de maximumpremie bedraagt 9,40% van het beroepsinkomen waarop u sociale lasten betaalt, met een absoluut maximum van € 3.482,82. U bouwt niet enkel een aanvullend pensioen op, maar hebt ook een overlijdens- en/of een arbeidsongeschiktheidsdekking.
 • EEN INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (IPT)
  uw vennootschap stort de premies in een IPT waarvan u de begunstigde bent. Fiscaal zeer interessant om geld uit uw vennootschap te halen. De mogelijkheid tot een backservice (tot 10 jaar terug) maakt dit product nog aantrekkelijker. Ook mooi meegenomen: u kunt een gedeelte van de reserve in uw IPT gebruiken als voorschot in het kader van een vastgoedproject.
 • RIZIV-CONTRACT
  (voor medische en paramedische vrijeberoepers) In ruil voor conventionering krijgt u van de overheid een toelage die u kunt gebruiken om een aanvullend pensioen op te bouwen. Wij helpen u met alle administratieve formaliteiten en bezorgen u een Riziv-polis die aansluit bij uw verwachtingen.
 • PENSIOENSPAREN
  u bouwt een aanvullend pensioenkapitaal op en geniet een fiscaal voordeel op de premies u stort. De fiscaal voordelige maximumpremie voor 2015 bedraagt € 940. Daarop krijgt u een belastingvoordeel van 30%, wat neerkomt op € 282.
 • LANGETERMIJNSPAREN
  u bouwt een aanvullend pensioenkapitaal op en geniet een fiscaal voordeel op de premies u stort. De fiscaal voordelige maximumpremie voor 2015 bedraagt € 2.260. Daarop krijgt u een belastingvoordeel van 30%, wat neerkomt op € 678. Opgelet, de fiscale ruimte voor het langetermijnsparen hangt af van de mate waarin een hypotheeklening uw fiscale mogelijkheden al ingevuld heeft.
 • NIET-FISCAAL SPAREN
  u spaart in een beleggingsverzekering, zonder fiscale stimuli. U kunt kiezen tussen oplossingen met kapitaalgarantie en/of een gewaarborgd rendement (tak 21) en verzekeringen waarvan het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende fondsen (tak 23). Wij bepalen samen met u uw risicoprofiel en stellen u vervolgens een oplossing op maat voor.


Wij bekijken samen met u de mogelijkheden en optimaliseren waar dat kan. Uiteraard overleggen we ook graag met uw boekhouder als u dat wenst.

Interesse? Bel of mail ons voor meer informatie!

Terug naar overzicht